Business Coaching

Proponujemy indywidualny program coachingowy dla kadry zarządzającej i menedżerskiej, skupiony wokół dwóch zasadniczych tematów – podnoszenie sprawności i efektywności działania Firmy oraz podnoszenie sprawności i efektywności działania jej liderów.

Business Coaching pozwoli Firmie intensywnie rozwijać się i odnosić sukcesy, poprzez właściwe usytuowanie na rynku. Zadaniem zajęć, sygnowanych przez Royal Prestige Club, jest osiągnięcie tych celów.

Przykładowe zajęcia Business Coaching:

- Radzenie sobie ze stresem

- Praca pod presją czasu

- Wzmacnianie kompetencji przywódczych

- Umiejętność podejmowania i komunikowania trudnych decyzji

- Sztuka zatrudniania i zwalniania pracowników

- Przywództwo i zarządzanie komunikacją

- Szukanie motywacji i energii do działania

- Komunikacja interpersonalna

- Proces podejmowania decyzji

- Budowanie relacji z otoczeniem

- Umiejętność odpoczynku

- Satysfakcja z pracy i z życia

- Wiara we własne możliwości a realizacja celów

 

Przykładowe szkolenia biznesowe:

- Zarządzanie projektami

- Zarządzanie ryzykiem projektowym i zarządzanie jakością

- Zarządzanie zakupami

- Przygotowanie do egzaminu PMP

- Zarządzanie zmianami organizacyjnymi

- Wygrywanie w sprzedaży

- Zarządzanie portfelem projektów

- Corporate Governance – etyka w biznesie

- Zarządzanie sprzedażą

- Perswazja