Kadra

Adiunkt w Akademii Humanistyczno Ekonomicznej w Łodzi, wykładowca programu Unii Europejskiej ERASMUS+ w Polsce i zagranicą: Turcja Ukraina, Kazachstan, Finlandia, Prezes Zarządu Centrum Naukowego Przedsiębiorczości Intelektualnej w Warszawie; ekspert w zarządzaniu projektami międzynarodowymi, polityki zagranicznej i dyplomacji, wykłada takie przedmioty jak: „polityka strukturalna, regionalna i spójności Unii Europejskiej”, „fundusze strukturalne i system finansowania projektów”, „budżet UE”, „przygotowanie projektów do UE – krok po kroku”, „budowa zespołu projektowego”, ‘polityka zagraniczna Polski w Unii Europejskiej”. Autor kilkudziesięciu publikacji, m. in.: „Aspekty polityczne, społeczne i ekonomiczne procesu wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce na tle casusu Irlandii, Grecji, Hiszpanii i Portugalii” Toruń 2010, „ Polityka strukturalna Unii Europejskiej stymulatorem procesów modernizacji i rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski w latach 2007-2015” Toruń 2010. Local Polish foreign Policy towards Russia, the United states of America and the European Union, Local Decision Making III, Publication of Karelia University of Applied Sciences, Finland 2014. Doktorat – z dziedziny stosunków międzynarodowych. Magisterium i studia doktoranckie z dziedziny Organizacji i Zarządzania Projektami; Zarządzanie finansami. Dyplom Akademii Dyplomatycznej – z dziedziny stosunków Międzynarodowych. Dyplom Instytutu Biznesu – z dziedziny Zarządzania Projektami Unii Europejskiej

dr Ekstowicz Bogdan,

Ekspertka ds. etykiety, wizerunku biznesowego oraz wystąpień publicznych, konsultantka The Protocol School of Poland. Do zawodu trenera przygotowywała się w The Protocol School of Poland oraz prywatnym Studio Aktorskim im. Doroty Pomykały.

Doskonale przygotowana merytorycznie, o bogatym warsztacie trenerskim i umiejętnościach komunikacyjnych, w Royal Prestige Club zajmuje się projektami o tematyce: savoir-vivre i protokół w biznesie, sztuka wystąpień publicznych, wizerunek biznesmana i bizneswoman, skuteczna komunikacja, „Dine like a diplomat” - przyjęcia zasiadane, przyjęcia na stojąco, różnice kulturowe.

Grodowska Dominika,

Trenerka i konsultantka, ekspertka z zagadnień protokołu dyplomatycznego oraz etykiety biznesu. Wiedzę zdobywała u największych ekspertów w Waszyngtonie, obecnie dzieli się nią wykładając m.in. w renomowanych szkołach w Warszawie i Chicago oraz jako gość czwartkowych audycji w Radio Chicago. Jest autorką książki „Etykieta biznesu, czyli międzynarodowy język kurtuazji”.

W Royal Prestige Club zdradza tajniki protokołu dyplomatycznego, savoir vivre'u i dress code’u. Prowadzi zajęcia z poprawnej dykcji, autoprezentacji oraz mowy ciała.

dr Kamińska–Radomska Irena,

Facylitator, trener, konsultant. Facylituje spotkania i warsztaty, w tym dotyczące strategii, portfela, programów i projektów. Poliglota, doświadczony mówca, spędziwszy wiele lat za granicą, posiada duże umiejętności komunikacji międzykulturowej. Odbył szkolenie w zakresie facylitacji w Paryżu (Formapart) oraz Londynie i Menchesterze (Institute of Cultural Affairs UK – Group Facilitation Methods, Action Planning, Participatory Strategic Planning). Doktor nauk społecznych (Uniwersytet w Leuven, Belgia). Ukończył również studia podyplomowe w Kolegium Europejskim w Brugii (Belgia), w zakresie rozwoju zasobów ludzkich. Biegle włada językiem angielskim i francuskim, komunikatywnie hiszpańskim.

dr Kasza Artur,