Business Breakfast

Zapraszamy na biznesowe śniadania, w których uczestniczy tzw. lider ze świata biznesu, ekonomii, kultury, savoir vivr'u, mediów, sportu czy medycyny. Business Breakfast to spotkania, które mogą mieć charakter panelowy bądź warsztatowy. Jego głównymi wartościami są: indywidualne podejście do różnorakich problemów oraz zagadnień Firmy, szukanie rozwiązań w gronie specjalistów, możliwość pogłębionych dyskusji oraz wymiany doświadczeń.

Korzyści wynikające z Business Breakfast:

  • Pomoc w realizacji celów Firmy.
  • Poznanie nowych technik i sposobów działania.
  • Inspiracja do działania i szukania nowych rozwiązań dla uczestników.
  • Uczenie się i inspirowanie od najlepszych praktyków.