Szkolenia zamknięte

Proponowane szkolenia zamknięte to warsztaty dla pracowników Firm o tematyce, poziomie merytorycznym i stopniu zaawansowania dobranym do potrzeb uczestników i celów biznesowych zlecającego Klienta. Gwarantujemy zaangażowanie w projekt renomowanych specjalistów z danej dziedziny, a także wysoką efektywność w podnoszeniu kwalifikacji i kompetencji uczestniczących osób.

Szkolenia zamknięte organizowane przez Royal Prestige Club to szczególnie efektywna forma podnoszenia kompetencji i kwalifikacji pracowników, ponieważ każde spotkanie „szyjemy na miarę” konkretnej grupy. Ten sam temat np. Zarządzanie projektami, jesteśmy w stanie opracować i przekazać w bardzo prostej, podstawowej formie, jak również w wersji „dla zaawansowanych”, gdzie dostarczamy wiedzę znacznie pogłębioną, wzbogaconą ćwiczeniami praktycznymi.

Przykładowe Szkolenia zamknięte:

- Asertywność

- Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

- Coaching

- Perswazja, skuteczna komunikacja

- Skuteczna obsługa Klienta przez telefon

- Skuteczne negocjacje

- Sprzedaż

- Zarządzanie sprzedażą

- Wygrywanie w sprzedaży

- Obsługa Klienta, Telemarketing

- Komunikacja z trudnym Klientem

- Efektywna komunikacja, Komunikacja interpersonalna i wewnętrzna

- Komunikacja werbalna i niewerbalna

- Negocjacje (w zamówieniach publicznych, zakupowe, międzynarodowe itp.)

- Motywowanie i zarządzanie zespołem

- Rozmowy oceniające i oceny okresowe

- Prowadzenie udanych projektów dla kadry kierowniczej - wprowadzenie

- Zarządzanie projektami - definicja zakresu projektów

- Zarządzanie projektami – harmonogramowanie projektowe

- Zarządzanie ryzykiem projektowym i zarządzanie jakością

- Przywództwo, leadership, kierowanie zarządzanie komunikacją

- Zarządzanie zakupami

- Przygotowanie do egzaminu PMP

- Zarządzanie zmianami organizacyjnymi – jak przetrwać i zarządzać zmianą

- Zarządzanie portfelem projektów

- Kreatywność, innowacyjność i rozwiązywanie problemów

- Rozwiązywanie konfliktów, Podejmowanie decyzji

- Diversity Management, czyli wygrywanie różnorodnością pracowników

- Zarządzanie kryzysowe

- Informacja i promocja w zakresie funduszy unijnych

- Zarządzanie stresem i techniki relaksacyjne, trening antystresowy, Inteligencja emocjonalna

- Profile osobowościowe i narzędzia psychometryczne

- Warsztaty team building

- Etykieta biznesowa, moda i budowa wizerunku – lekkie szkolenie integracyjne

- Komunikacja z osobami o różnych typach osobowości – lekkie szkolenie integracyjne

- Marketing

- Public Relations i budowanie wizerunku osoby, firmy instytucji

- Employer branding

- Personal branding

- Korespondencja służbowa

- Protokół dyplomatyczny i Dress code

- Corporate Governance - etyka w biznesie – jak uniknąć pułapki w biznesie

- Standardy etykiety biznesowej i dyplomacji, komunikacja międzykulturowa

- Etykieta biznesu – jak przetrwać na trudnych przyjęciach

- Etykieta biznesu

- Etykieta biznesu dla asystentek

- Etykieta obsługi Klienta dla restauratorów i hotelarzy

- Savoir – vivre

- Stres

- Styl w kreowaniu wizerunku

- Dzień z golfem

- Podstawy golfa

- Golfowa impreza integracyjna

- Sommelier

Zachęcamy do przekazywania nam swoich sugestii. Prosimy określić, jakie problemy ma zespół a postaramy się szybko i skutecznie je rozwiązać, zapraszając pracowników na zamknięte szkolenie!

Przykładowe Szkolenia zamknięte dla administracji publicznej i samorządowej:

- Negocjacje w zamówieniach publicznych (istnieje możliwość połączenia z warsztatem z zakresu prawa zamówień publicznych)

- Negocjacje w zawieraniu umów

- Motywowanie i zarządzanie zespołem w administracji publicznej

- Rozmowy oceniające i oceny okresowe w administracji publicznej

- Autoprezentacja i wystąpienia publiczne w administracji publicznej

- Public Relations w administracji publicznej

- Budowanie wizerunku urzędnika oraz instytucji

- Warsztaty medialne dla Rzeczników Prasowych

- Warsztaty medialne dla Zarządów i Sekretarzy

- Promocja Turystyczna

- Promocja Gospodarcza

- Zintegrowana promocja regionu, miasta, gminy

- Informacja i promocja w zakresie funduszy unijnych

- Komunikacja interpersonalna i wewnętrzna w administracji publicznej

- Komunikacja werbalna i niewerbalna

- Asertywność w administracji publicznej

- Obsługa Klienta w administracji publicznej

- Standardy etykiety w administracji publicznej

- Dress code w administracji publicznej

- Innowacyjność i rozwiązywanie problemów

- Rozwiązywanie konfliktów w administracji...