Facylitacja – nowe warsztaty!

Z przyjemnością informujemy, że wprowadziliśmy ofertę warsztatów facylitowanych.

Zajęcia dedykowane są Firmom otwartym na nowatorskie metody, których celem ma być integrowanie grup i zespołów pracowników dla jeszcze lepszego i spójnego wypełniania firmowych strategii oraz zlecanych projektów.

Zaznaczamy, że facylitacja to praca warsztatowa, a nie szkolenie czy doradztwo. Zadaniem facylitatora jest wyłącznie stworzenie odpowiedniej przestrzeni, natomiast wypracowywanie rozwiązań dla problemów czy formułowanie planów operacyjnych i strategicznych leży po stronie zespołu Firmy. Facylitator zamiast wykładać wiedzę merytoryczną, wydobywa tę wiedzę z grup biorących udział w warsztatach.

W ramach facylitacji proponujemy zaprojektowanie i przeprowadzanie pojedynczego warsztatu (w ustalonym wymiarze czasu) lub serii warsztatów facylitowanych, wraz z przygotowaniem, oceną i podtrzymaniem. Warsztat może być prowadzony przez jednego facylitatora lub dwóch, w siedzibie Klienta lub obiekcie zewnętrznym. Wielkość grupy zależy od preferencji Zamawiającego, przy czym preferowana jest grupa mała, do 20 osób. Przygotowanie warsztatu obejmuje analizę sytuacji, potrzeb, celów strategicznych i operacyjnych, oraz celów bezpośrednich i długofalowych, jakie mają być osiągnięte w wyniku procesu facylitowanego. Cena jest negocjowana i zależy od skali zaangażowania.

Zapraszamy do kontaktu!

Comments are closed.