Nie powielamy starych rozwiązań, szukając coraz to nowych odpowiedzi, nawet na pytania, na które już wcześniej odpowiedzieliśmy.

Additional Info