The World Café

Proponujemy specyficzny rodzaj warsztatów, podczas których, w wyniku luźnych, choć moderowanych dyskusji, dochodzi do kompleksowego rozpracowania zadanego na spotkaniu problemu i wskazania możliwych dróg rozwiązań. Zamiast sztywnych prezentacji, odczytów i wykładów, uczestnicy spotkania rozmawiają między sobą, wymieniają się swoim doświadczeniami, przedstawiają własny punkt widzenia, a ponieważ z założenia reprezentują różne środowiska – każdy głos jest ważny i nadaje sprawie nowego wymiaru.

Dlaczego warto nam zaufać?

  • Organizujemy spotkania The World Cafe w społecznościach regionalnych, kiedy istnieje potrzeba przedyskutowania najpilniejszych potrzeb lokalnych (np. bezrobocie, budowa nowego obiektu przemysłowego, dowóz dzieci do szkoły).
  • Dajemy metodę, która wydobywa potencjał intelektualny tkwiący w społecznościach lokalnych, angażuje je do działania, w konsekwencji czego powstaje prężna grupa nacisku na decydentów centralnych.
  • Dostarczamy wyniki spotkania, które w formie raportu przekazywane są dalej organizatorom, dziennikarzom i uczestnikom, stanowiąc doskonały materiał analityczny.

Charakterystyczne elementy spotkania The World Cafe:

  1. Przedstawienie problemu do dyskusji.
  2. Przedyskutowanie problemu w małych grupach roboczych (osoby siedzące przy jednym stoliku).
  3. Prezentacja wniosków poszczególnych grup.
  4. Usystematyzowanie wniosków, nadanie im rangi ważności.
  5. Wytyczenie ścieżki działania – znalezienie decydentów, mających możliwość działania w interesujących obszarach.