Public relations

Prowadzimy efektywnie zaplanowane działania z dziedziny public relations, dbając o pozytywny szum medialny wokół Firmy Klienta, jego produktów i usług. Dbamy o stałą obecność w mediach, tak samo prasie drukowanej, jak i internetowej oraz radiu i telewizji.

Dlaczego warto nam zaufać?

  • Prowadzimy bieżącą działalność informacyjną, reprezentując interesy Klienta w prasie, radiu i telewizji.
  • Pełnimy funkcję rzecznika prasowego oraz koordynujemy biuro prasowe.
  • Angażujemy współpracujących Klientów w wydarzenia o medialnym charakterze oraz pozyskujemy patronów medialnych.
  • Kreujemy informacje prasowe, komentarze branżowe, opinie o produktach i usługach.
  • Redagujemy artykuły i materiały firmowe, w tym pisma korporacyjne oraz newslettery.
  • Dbamy o szum medialny wokół nowości i inicjatyw podejmowanych przez Klienta.

Comments are closed.